Për informacione të mëtejshme, mos hezitoni të na kontaktoni:

Dërgo mesazhinclear

Adresa: Rr. ``Pelivan Leskaj``, Vlorë, Shqipëri

Tel: +355 33408282

Mob: +355 694078108